• Interieur Mariakerk Mantgum
  • Mariakerk Mantgum
  • Toren Skillaerd met oorlogsmonument

Laatste nieuwsberichten

5e wekelijkse nieuwsbrief

Deze woorden zijn ruim 2000 jaar geleden opgeschreven aan het slot van een brief aan een piep-jonge kleine gemeente in Turkije. De schrijver wil daarmee de lezer op het hart drukken dat hij... READ MORE

4e wekelijkse nieuwsbrief

Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Brief 4 25 maart 2020 In 2014 werd in de Protestantse kerk het nieuwe Liedboek geïntroduceerd. Na het vele werk dat werd verzet bij de voorbereiding, moest het echte... READ MORE

3e wekelijkse nieuwsbrief

Doarpstsjerke Mantgum & SkillaerdNieuwsbrief 319 maart 2020 Voorzitter Rinse de Groot (06) 51 96 89 90 Scriba Boukje Jilderda (06) 45 82 75 96 Predikant Willemien Keuning (06) 43 63 75 75 www.pkn-mantgum.nl... READ MORE