Nieuws uit de Doarpstsjerke, brief 11

posted in: Uncategorized | 0

Na een tijdje niet vergaderd te hebben, zijn we als kerkenraad weer bij elkaar geweest om over de lopende en inhoudelijke zaken van onze kerk van gedachten te wisselen. Dit stond vooral in het teken van de huidige tijd i.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis die ons allemaal in meer of mindere mate treft. Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brief-11-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf