Nieuws

Zondag 1 augustus 10.00 uur Mariakerk

Bij de Bergrede: Gelukkig ben je, als je dorst naar gerechtigheid zoals een dier of een mens dorst naar water. Een lied bij Job 7 Ik zal mijn mond niet houden tegen U. Onrustig droef opstandig is mijn ziel in

Read More »

Kerkdienst 20 juni, coronaregels

In overeenstemming met het advies van de Protestantse Kerk Nederland, gelden in de kerkdienst van 20 juni 2021 de volgende regels: Een mondkapje is niet verplicht.  Anderhalve meter afstand is nog steeds noodzaak. Dat geldt niet voor mensen uit één

Read More »

Kerkdiensten hervat

Nee, zó ziet de kerk er niet meer uit. Restauratie en aanpassing van de coronaregels zijn zover gevorderd dat we weer ‘open’ kunnen. Op zondag 20 juni om 10.00 uur begint na lange tijd weer een ochtendgebed. Daarna ontmoeten wij

Read More »

5 | Podcast God? Hoe bestaat het?

Herman Finkers Daarboven in de hemel Weet u, ik ben niet compleet knettergek; ik heb HBS gehad Ik ben een man van wetenschap van feiten en zo meer Als iets niet is bewezen geloof ik het niet zo zeer Als

Read More »

39 | Vrijheid

Om te lezen De nieuwsbrief 39 lees je door hem hieronder te downloaden. Om te luisteren Om te luisteren Luister ook het Lied tegen de derde wereldoorlog hieronder.

Read More »

Diaconie

Als er geen kerkdiensten zijn, is er ook geen inzameling voor de diaconie. Via dit bericht vragen wij u bij te dragen aan de doelen die de diaconie tot en met augustus heeft vastgelegd. U kunt uw bijdrage storten op

Read More »

Brief 33

De brief van zondag 17 januari staat online. Het thema is: Vroom en Vrolijk in barre tijden. Je download de nieuwsbrief via de knop hieronder.

Read More »

Nieuwsbrief Kerst

Fan de foarsitter As ik dit stikje sit te skriuwen achter myn computer is de “Lockdown” in pear dagen ynwurking en set it deistige libben fan de mienskip op syn kop. Der is hiel wat bard it ôfrûne jier. As

Read More »

Brief 30 | Advent IV

Vierde zondag van advent. Ook deze vierde zondag van advent is er een nieuwsbrief. Je download de brief door op de button hieronder te klikken.

Read More »

Brief 29 | Advent III

Het thema van deze nieuwsbrief is ‘Hoop als verzet’. Je download de nieuwsbrief door op de button hieronder te klikken.

Read More »

Mariakerk open op adventzondagen

Openstelling Mariakerk op de Adventzondagen  Op 29 november begint met de eerste zondag van Advent de Adventstijd. De tweede, derde en vierde zondag van Advent vallen dit jaar op 6,13 en 20 december. Van 17.00 tot 18.00 uur is de Dorpskerk

Read More »

Brief 27

Zondag 29 november 2021Eerste zondag van Advent Naam geven aan wat ik zoek Zo omschreef een van mijn leraren het vak van preken en van pastoraat. Preek en pastoraat liggen in deze opvatting in elkaars verlengde en de omschrijving: ‘woorden

Read More »

Brief 26

Een heilige heeft een verleden nodig, een zondaar toekomst…. Vandaag viert en gedenkt de kerk het oude jaar. Het kerkelijke nieuwe jaar begint op de eerste zondag van Advent: over een week, op 29 november. Na vier Adventszondagen vieren we

Read More »

Brief 25

Zingen in de nacht is het thema van de 25ste Brief. Je leest hem door op de button hieronder te klikken. Gezien de huidige stand van zaken rond het corona virus is er vanaf nu even geen ochtendgebed op zondag

Read More »

Brief 24

Brief 24 is uit! Het thema: Korte lontjes door de ogen van een slaaf. Gezien de huidige stand van zaken rond het corona virus is er vanaf nu even geen ochtendgebed op zondag en Breek de week op woensdagochtend. Een

Read More »

Nieuwsbrief oktober

Yn de tsjinst fan ôfrûne sneintemoarn is der bekend makke dat der foarearst gjin tsjnsten mearhâlden wurde sille. Ek “Breek de week” op woansdetemoarns sil foarearst op in sacht sin settenwurde en is de tsjerke op dizze moarn ek net

Read More »

Brief 23

Als er geen water meer is, loopt de gemeenschap te hoop tegen Mozes en Aäron. Zij ruziën metMozes en ze zeggen: Ach waren wij maar samen met de onzen gesmoord onder de ogen van deEne. En waarom heb je zijn

Read More »

Kerkhut klaar

Sinds kort is er in de Mariakerk een heerlijk kinderhoekje: de kerkhut. Kinderen zijn welkom en verdienen een eigen plek in de kerk. Een plek waar ze fijn kunnen spelen, een boekje kunnen lezen of wat kunnen kleuren. Niet alleen

Read More »

Breek de week met koffie en Maria-cake

Elke woensdagochtend is er kerkcafé van 10 – 11.30 uur. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Voor iedereen in Mantgum, jong en oud, de thuiswerkers, de kantoorlozen, gepensioneerden, mensen met een vrije dag, kinderen etc. Voor de kinderen

Read More »

Kerkcafé op woensdagochtend

Vanaf komende woensdag 16 september is er elke woensdag ook Kerkcafé van 10.00 tot 11.30 uur in de Mariakerk. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Voor iedereen in Mantgum, jong en oud, de thuiswerkers, de kantoorlozen, gepensioneerden, mensen

Read More »

Brief 21

Mattheus 17 14 Als zij weer terug komen bij de mensen komt er iemand op hem af die voor hem op de knieën valt 15 en zegt: heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en hij lijdt

Read More »

Brief 20

Dan nog, dan nog, klamp ik mij vast aan jou, of je wilt of niet. Op genade of ongenade; ik zal red mij, red mij! roepen, of zoiets als: heb mij lief. Psalm 13, 150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis. Jezus

Read More »

Brief 19 Ochtendgebed op zondag 9 augustus om 10.30 uur op Skillaerd.

Ochtendgebed op zondag 9 augustus om 10.30 uur op het kerkhof van Skillaerd, Skillaerd 2, 9022BK, Mantgum. Een ochtendgebed wordt gekenmerkt door ruimte, rust en eenvoud.Omdat we buiten zijn, kunnen we weer zingen! Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/08/Brief-19-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd7705.pdf

Read More »

Brief 18

Wil je wel geloven dat het groeien gaat…. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en

Read More »

Nieuws uit de Doarptsjerke

Van de voorzitter Gelok en Frede Nei in perioade fan beheinings troch it Covid-19 firus is de tiid no oanbrutsen dat it regear ús wer mear en mear frijheid jout yn de omgong meiinoar. Foar de tsjerke bitsjut it dat

Read More »

Brief 17

Verstoppertje spelen Dit zijn de woorden van de briefrol die de profeet Jeremia heeft verzonden vanuit Jeruzalem,- lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-17-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Read More »

Hervatting kerkdiensten Mariatsjerke 5 july 9.30

Naar aanleiding van de bekende versoepelingen van de Coronamaatregelen en de adviezen van de kerkprovincie Friesland, worden de kerkdiensten vanaf 5 juli hervat. Lees verder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200622-aankondiging-website.docx

Read More »

Brief 16, eerste zondag van de zomer.

Oproep tot creatief verzet zie, ík zend jullie uit als schapen te midden van wolven; wordt dus slim als de slangen en simpel als de duiven!- Lees verder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-16-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Read More »

Brief 15

Deze zondag vormt een overgang tussen de tijd van de Grote Feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren, en de zogenaamde feestloze tijd, die volgende week begint met de (genummerde) dagen van de zomer. Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-15-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Read More »

Brief 14. Zondag Trinitatis

Troost. Vanaf de 40 dagentijd tot en met Pinksteren lazen we uit het boek Exodus. Op het Pinksterfeest beëindigden we deze cyclus. De zondag van de Drievuldigheid, heet deze zondag. Ik weet nooit zo goed wat ik in de liturgie

Read More »

Pinksteren 2020

Van rouw, verdriet en troost Trio Kobus, van Erp & van Beem Rouw en verdriet in de dagen voor Pasen daaruit opstaan op het Paasfeest. Pinksteren: troost oogsten; that’s the Spirit. Wie de tekst wil lezen, kan gebruik maken van

Read More »

Brief 13 Pinksteren

“Ja, met mij”. Dat zeg je als je je geliefde belt en aan de andere kant de telefoon wordt opgenomen. Zo beginnen de Tien Woorden: Met mij, jouw God, jouw geliefde, die je heeft bevrijd uit je dwalende bestaan, uit

Read More »

Nieuws uit de Doarpstsjerke, brief 11

Na een tijdje niet vergaderd te hebben, zijn we als kerkenraad weer bij elkaar geweest om over de lopende en inhoudelijke zaken van onze kerk van gedachten te wisselen. Dit stond vooral in het teken van de huidige tijd i.v.m.

Read More »

Brief 10 Bij Exodus 19

God. Een woord. Vaak gebruikt en misbruikt. Het is geen eigennaam, maar een soortnaam. Karel is een mens. Karel is zijn naam en hij hoort bij de soort mens. God is een soortnaam, meervoud: goden. Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brief-10-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Read More »

Brief 9: Stilstaan, gedenken en doorgaan

We leven op dit moment in een wel heel bijzondere tijd. We zijn getuigen van ontwikkelingen die diepe sporen in onze samenleving trekken. Er wordt geschiedenis geschreven, en wij maken er allemaal in meer of mindere mate deel van uit.

Read More »

Brief 8

Op zondag 26 april is Exodus 16:28-17:7 aan de orde. Wie deze brief volgt, kan het hele verhaal thuis lezen Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/04/brief-8-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf Verder een nieuwe videoboodschap van Willemien.

Read More »

7e wekelijkse nieuwsbrief

In deze tijd herontdekken we dat structuur enige houvast biedt in een structuurloze periode. De zondagen na Pasen hebben traditioneel een nummer; in dit jaar is 19 april de eerste zondag na Pasen. Daarna nummeren we door tot Pinksteren. Lees

Read More »

Pasen

Hierbij het laatste deel van de ‘Vier dagen van Pasen’. Opgenomen in de Mariatsjerke van Mantgum. Verder zullen deze eerste Paasdag zullen alle kerkklokken in Nederland worden geluid. Van 12.00u tot 12.15u luiden zij de boodschap ‘De Heer is waarlijk

Read More »

6e wekelijkse nieuwsbrief

Paasmomenten vanuit de Mariakerk Één van de kinderen uit ons midden liet mij weten dat hij van de (openbare) school de lessen geestelijk vorming het meeste miste en hij keek daarbij schuin naar mij. Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/04/brief-6-20200408-brief-6.pdf

Read More »

5e wekelijkse nieuwsbrief

Deze woorden zijn ruim 2000 jaar geleden opgeschreven aan het slot van een brief aan een piep-jonge kleine gemeente in Turkije. De schrijver wil daarmee de lezer op het hart drukken dat hij de schrijver is en niemand anders. Lees

Read More »

4e wekelijkse nieuwsbrief

Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd Brief 4 25 maart 2020 In 2014 werd in de Protestantse kerk het nieuwe Liedboek geïntroduceerd. Na het vele werk dat werd verzet bij de voorbereiding, moest het echte werk nog komen: het landen van dit

Read More »

3e wekelijkse nieuwsbrief

Doarpstsjerke Mantgum & SkillaerdNieuwsbrief 319 maart 2020 Voorzitter Rinse de Groot (06) 51 96 89 90 Scriba Boukje Jilderda (06) 45 82 75 96 Predikant Willemien Keuning (06) 43 63 75 75 www.pkn-mantgum.nl Facebook Doarpstsjerke Mantgum en Skillaerd Brieven schrijven

Read More »

Geslaagde gemeente-avond.

Gisteravond, woensdag 11 maart, hebben we in de Mariakerk een geslaagde gemeente-avond kunnen meemaken. Veel informatie kon worden gedeeld. Vele vragen konden worden gesteld en beantwoord. Na afloop hebben wij met elkaar nog een hapje en een drankje kunnen nemen.

Read More »

Uit de Doarpstsjerke in de Mariakerk

In het midden van ons dorp staat een kerk met een toren. Iedereen die Mantgum nadert en die toren ziet, weet: nu kom ik thuis. In dit gebouw komen mensen samen. Heel lang heette de gemeente die in deze kerk

Read More »

Nieuwe koster.

Afgelopen zondag is onze nieuwe koster Maaike de Groot welkom geheten in de Mariakerk. Ze is al een tijdje bezig met deze taak en heeft de zaak al aardig op de rails. Fijn dat ze bereid was deze functie te

Read More »

Bevestigingsdienst van 19 januari

Op 19 januari werden er vijf nieuwe ambtsdragers bevestigd in een ingetogen en door de zon beschenen kerkdienst, geleid door Andries Kobus uit Mantgum. Bart van der Sloot was de organist. Hij vervangt Take Beukema die in september een ernstig auto-ongeluk kreeg. Op

Read More »

Nieuwe website

Vanaf 19 januari 2020 is deze nieuwe website in de lucht voor de Hervormde gemeente Mantgum en Skillaerd. Nog niet alles is ingevuld, wij zijn er nog mee bezig. Veel zaken willen wij dit voorjaar met de gemeenteleden overleggen.

Read More »

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75