Vieringen

Op de eerste en de derde zondag in de maand om 10.00 uur in Mariatsjerke, uiteraard met uitzonderingen. Zo ziet het rooster voor de komende maanden eruit:

5 september 

19 september         Dienst van Schrift en Tafel 

3 oktober 

17 oktober  

31 oktober             Regiodienst 

7 november           Allerzielen, Gedachtenis aan de gestorvenen

21 november          Dienst van  Schrift en Tafel 

28 november          Adventsvesper 17.00

5 december            Adventsvesper 17.00

12 december           Adventsvesper 17.00

19 december           Adventsvesper 17.00

24 december           Kerstavond     ??

25 december           Kerstfeest       10.00

KINDEREN

Kinderen zijn hartelijk welkom in de vieringen. Daar gaat het net zoals thuis: zij horen erbij.

Als zij er mogen zijn, staan hun zintuigen wijd open en zuigen zij heel veel op: de sfeer, muziek, verhalen, kaarslicht. Zij bewegen zich tijdens de vieringen vrij tussen ouders en de kerkhut. Ouders zorgen ervoor dat zij zich voegen in het geheel van de liturgie. Net als thuis krijgen nu en dan bijzondere aandacht, en maken zij vanzelfsprekend deel uit van het geheel.

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?