Vieringen

OPENSTELLING MARIAKERK OP ADVENTZONDAGEN

Op 29 november begint met de eerste zondag van Advent de Adventstijd.

De tweede, derde en vierde zondag van Advent vallen dit jaar op 6,13 en 20 december.

Van 17.00 tot 18.00 uur is de Dorpskerk open. Iedereen is welkom. Er is stilte en muziek en – als u dat wilt – aanspraak.

 

GEEN VIERINGEN VANWEGE CORONA

Het toegenomen aantal besmettingen, ook in ons dorp, heeft geleid tot het besluit dat er geen ochtendgebeden in de kerk zijn en vanaf woensdag 28 oktober geen Breek de Week en kerkcafé. Op de adventzondagen is de kerk wel open.

Mocht de situatie positief veranderen, dan wordt u zo snel mogelijk op de website en Facebook geïnformeerd.

 

 

OCHTENDGEBED OP ZONDAG

De ochtendgebeden op zondag worden gekenmerkt door ruimte, rust en eenvoud. Na het ochtendgebed nemen wij de tijd voor ontmoeting. Daarbij is iedereen welkom, ook zij die niet het ochtendgebed bezoeken: dorpsgenoten en toevallige voorbijgangers.

In de zomertijd beginnen wij om 09.30 uur en in de wintertijd een half uur later; om 10.00 uur.

KINDEREN

Kinderen zijn hartelijk welkom in de vieringen. Daar gaat het net zoals thuis: zij horen erbij.

Als zij er mogen zijn, staan hun zintuigen wijd open en zuigen zij heel veel op: de sfeer, muziek, verhalen, kaarslicht. Zij bewegen zich tijdens de vieringen vrij tussen ouders en de kerkhut. Ouders zorgen ervoor dat zij zich voegen in het geheel van de liturgie. Net als thuis krijgen nu en dan bijzondere aandacht, en maken zij vanzelfsprekend deel uit van het geheel.

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?